معنی و ترجمه کلمه pleasant به فارسی pleasant یعنی چه

pleasant


خوش ايند،دلپذير،خرم ،مطبوع ،پسنديده ،خوش مشرب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها