معنی و ترجمه کلمه plebiscitary به فارسی plebiscitary یعنی چه

plebiscitary


وابسته به اراعموم اهالى ،مبنى بر يا اظهارعقيده عامه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها