معنی و ترجمه کلمه pleiades به فارسی pleiades یعنی چه

pleiades


(افسانه يونان )هفت دختر اطلس که طبق روايات يونانى تبديل به هفت ستاره شدند،پروين
نجوم : ثريا
علوم دريايى : ثريا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها