معنی و ترجمه کلمه plenarily به فارسی plenarily یعنی چه

plenarily


بطور کامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها