معنی و ترجمه کلمه pliability به فارسی pliability یعنی چه

pliability


قابليت خميدگى ،خمش پذيرى ،قابلت انعطاف ،خم پذيرى
علوم مهندسى : نرمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها