معنی و ترجمه کلمه pliantly polonica به فارسی pliantly polonica یعنی چه

pliantly polonica


يکجور ناخوشى که ازان موى سر کرک شده بهم گره ميخوردناخوشى لهستانى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها