معنی و ترجمه کلمه plow به فارسی plow یعنی چه

plow


خيش ،گاو اهن ،ماشين برف پاک کن ،شخم کردن ،شيار کردن ،شخم زدن ،باسختى جلو رفتن ،برف روفتن)plough(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها