معنی و ترجمه کلمه plug spanner به فارسی plug spanner یعنی چه

plug spanner


علوم مهندسى : اچار شمع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها