معنی و ترجمه کلمه plural vote به فارسی plural vote یعنی چه

plural vote


راى يک تن در چند حوزه انتخابى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها