معنی و ترجمه کلمه plutonism به فارسی plutonism یعنی چه

plutonism


فرضيه اى که بموجب ان خاره هاى پى در پى پوسته زمين دراثرگرمادرست شده اند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها