معنی و ترجمه کلمه pluvial به فارسی pluvial یعنی چه

pluvial


pluvian(، )pluvineبارانى ،(ز.ش ).باران زا،پرباران
معمارى : بارانى
زيست شناسى : بارانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها