معنی و ترجمه کلمه pock به فارسی pock یعنی چه

pock


(طب )ابله ،جاى ابله ،جوش چرک دار،ابله دار شدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها