معنی و ترجمه کلمه pod به فارسی pod یعنی چه

pod


غلاف ،پوست برونى ،تخمدان ،قوزه پنبه ،پوسته محافظ،تشکيل نيام دادن ،پا
علوم هوايى : محفظه اى با شکل ايروديناميکى که روى شاه تير يا تير و تماما "در خارج از بدنه هواپيما نصب ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها