معنی و ترجمه کلمه poetize به فارسی poetize یعنی چه

poetize


)poeticize(چامه نگاشتن ،بشعر دراوردن ،شاعرانه بحث کردن ،شعر نوشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها