معنی و ترجمه کلمه point after touchdown به فارسی point after touchdown یعنی چه

point after touchdown


يک امتياز با گذراندن توپ بر فراز دروازه با ضربه پا پس از کسب 6 امتياز با رسيدن به پشت خط پايان( فوتبال امريکايى)
ورزش : يک امتياز با گذراندن توپ بر فراز دروازه با ضربه پا پس از کسب 6 امتياز با رسيدن به پشت خط پايان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها