معنی و ترجمه کلمه point of intersection به فارسی point of intersection یعنی چه

point of intersection


نقطه تقاطع ،نقطه بهم رسيد
علوم مهندسى : نقطه تلاقى
معمارى : نقطه تقاطع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها