معنی و ترجمه کلمه point of view به فارسی point of view یعنی چه

point of view


لحاظ،نقطه نظر،ديدگاه ،نظريه ،ديد
قانون ـ فقه : نقطه نظر
بازرگانى : نقطه نظر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها