معنی و ترجمه کلمه point-contact rectifier به فارسی point-contact rectifier یعنی چه

point-contact rectifier


الکترونيک : يکسو کننده نقطه اى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها