معنی و ترجمه کلمه poker به فارسی poker یعنی چه

poker


سيخ بخارى ،سيخ زن ،بازى پوکر
علوم مهندسى : سيخ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها