معنی و ترجمه کلمه polar به فارسی polar یعنی چه

polar


مربوط به قطب ،قطبى ،وابسته به قطب شمال وجنوب ،داراى قطب مغناطيسى يا الکتريکى ،متقارن ،متقابل ،متضاد
علوم مهندسى : درخت تبريزى
کامپيوتر : قطبى
معمارى : قطبى
شيمى : قطبى
روانشناسى : قطبى
نجوم : قطبى
علوم نظامى : داراى الکتريسيته مثبت و منفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها