معنی و ترجمه کلمه polaris به فارسی polaris یعنی چه

polaris


جدى ، )=north star(ستاره قطبى
نجوم : الفا - دب اصغر پولاريس
علوم نظامى : ستاره جدى
علوم دريايى : syn : pole star

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها