معنی و ترجمه کلمه polarized electromagnetic radiation به فارسی polarized electromagnetic radiation یعنی چه

polarized electromagnetic radiation


شيمى : تابش الکترومغناطيسى قطبيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها