معنی و ترجمه کلمه pole ax به فارسی pole ax یعنی چه

pole ax


تبرزين ،تير چکش دار،با تبر چکش کشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها