معنی و ترجمه کلمه pole changer به فارسی pole changer یعنی چه

pole changer


علوم مهندسى : تعويض کننده قطب
الکترونيک : تغييردهنده قطبش

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها