معنی و ترجمه کلمه policy implication به فارسی policy implication یعنی چه

policy implication


کابرد سياستى
بازرگانى : کاربرد سياست اتخاذ شده در عمل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها