معنی و ترجمه کلمه policy making به فارسی policy making یعنی چه

policy making


بازرگانى : سياست گذارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها