معنی و ترجمه کلمه policy به فارسی policy یعنی چه

policy


مسلک ،رويه ،سياست ،خط مشى ،سياستمدارى ،مصلحت انديشى ،کاردانى ،بيمه نامه ،ورقه بيمه ،سند معلق به انجام شرطى ،اداره ياحکومت کردن
قانون ـ فقه : تدبير
روانشناسى : خط مشى
بازرگانى : بيمه نامه ،خط مشى ،سياست
علوم نظامى : روش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها