معنی و ترجمه کلمه polkadot به فارسی polkadot یعنی چه

polkadot


(درپارچه )طرح نقطه نقطه ،خال خال ،گل باقلايى کردن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها