معنی و ترجمه کلمه pollster به فارسی pollster یعنی چه

pollster


ناظر انتخابات ،متصدى اخذ راى يا مراجعه به اراء عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها