معنی و ترجمه کلمه pollster به فارسی pollster یعنی چه

pollster


ناظر انتخابات ،متصدى اخذ راى يا مراجعه به اراء عمومى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها