معنی و ترجمه کلمه pollux به فارسی pollux یعنی چه

pollux


بتا - جوزا،راس التوام الموخر
نجوم : پولوکس
علوم دريايى : راس التوام الموخر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها