معنی و ترجمه کلمه polyandrous به فارسی polyandrous یعنی چه

polyandrous


)polyandric(چند شوهره ،وابسته بچند شوهر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها