معنی و ترجمه کلمه polyatomic به فارسی polyatomic یعنی چه

polyatomic


علوم مهندسى : چند اتمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها