معنی و ترجمه کلمه polyconic grid به فارسی polyconic grid یعنی چه

polyconic grid


سيستم شبکه بندى مخروطى
علوم نظامى : سيستم مختصات مخروطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها