معنی و ترجمه کلمه polygenic inheritance به فارسی polygenic inheritance یعنی چه

polygenic inheritance


روانشناسى : توارث چند ژنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها