معنی و ترجمه کلمه polygon به فارسی polygon یعنی چه

polygon


چند ضلعى ،کثيرالاضلاع ،(هن ).بسيار پهلو،چند گوشه ،کثير الاضلاع
علوم مهندسى : کثيرالاضلاع
معمارى : بس گوشه
روانشناسى : نمودار چند ضلعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها