معنی و ترجمه کلمه polyhydroxcy alcohol به فارسی polyhydroxcy alcohol یعنی چه

polyhydroxcy alcohol


شيمى : الکل چند عاملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها