معنی و ترجمه کلمه polynomial code به فارسی polynomial code یعنی چه

polynomial code


رمز چند جمله اى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها