معنی و ترجمه کلمه polysulfide به فارسی polysulfide یعنی چه

polysulfide


(ش ).سولفيد مرکب از چند اتم گوگرددر ذره خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها