معنی و ترجمه کلمه polytechnic به فارسی polytechnic یعنی چه

polytechnic


جامع الفنون ،چند رشته اى ،وابسته بتدريس هنرهاى فنى مختلف ،وابسته به علوم عملى مختلف ،دانشکده صنعتى
علوم مهندسى : چند حرفه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها