معنی و ترجمه کلمه polytonality به فارسی polytonality یعنی چه

polytonality


( )polytony(مو ).ايجاد چند لحن دران واحد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها