معنی و ترجمه کلمه polyunsaturated به فارسی polyunsaturated یعنی چه

polyunsaturated


(ش -.در مورد اسيد چرب )داراى حلقه هاى اشباع نشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها