معنی و ترجمه کلمه pompously به فارسی pompously یعنی چه

pompously


باشکوه ،باطمطراق ،بااب وتاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها