معنی و ترجمه کلمه pons به فارسی pons یعنی چه

pons


پل( در مغز)،(تش ).پل ،پل دماغى ،حدبه دماغى
روانشناسى : پل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها