معنی و ترجمه کلمه pontoon bridge به فارسی pontoon bridge یعنی چه

pontoon bridge


معمارى : پل موقت
علوم نظامى : پل شناور قايقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها