معنی و ترجمه کلمه poor countries به فارسی poor countries یعنی چه

poor countries


کشورهاى فقير
بازرگانى : عقب مانده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها