معنی و ترجمه کلمه pop-up به فارسی pop-up یعنی چه

pop-up


ورزش : ضربه قوسى بلند از نزديک تور تنيس تمرين پرش

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها