معنی و ترجمه کلمه popliteal artery به فارسی popliteal artery یعنی چه

popliteal artery


شريان پس زانو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها