معنی و ترجمه کلمه popliteal به فارسی popliteal یعنی چه

popliteal


(تش ).وابسته به پس زانو،وابسته به حفره پس زانو،مربوط به ناحيه رکبى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها