معنی و ترجمه کلمه popular front به فارسی popular front یعنی چه

popular front


جبهه خلق ملى ،ائتلافى که احزاب غير فاشيست در 1935 در انترناسيونال کمونيست پيشنهاد شد و بر مبناى ان دولتهايى نيز در فرانسه و اسپانيا روى کار امد،ائتلاف احزاب دست چپى وميانه رو( درمقابل حزب اکثريت)،جبهه ملى
قانون ـ فقه : ليکن زمامدارى اين حکو متها ديرى نپاييد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها