معنی و ترجمه کلمه population explosion به فارسی population explosion یعنی چه

population explosion


بازرگانى : انفجار جمعيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها